Tuesday, May 31, 2011

Izazov 300$ dom za siromašne | "300$ house" challenge

Cilj konkursa je osmisliti efikasno rešenje doma za siromašne u vrednosti do 300 $ US. Traženo rešenje mora da zadovolji razne kriterijume održivosti između ostalog da traje preko 50 godina.


Više o tome na sajtu JOVOTO

No comments: