Wednesday, May 5, 2010

Pijaca Senjak | Beograd | otkup pomenuti

Prikaz sa nivoa parka / krovne konstrukcije-platforme
Raspisivač: Društvo Arhitekata BeogradaKategorija: Javni anketni urbanističko arhitektonski konkursLokacija: Senjak, BeogradStatus: OtkupAutori: Gordana Minić, Aleksandar Bajić