Tuesday, May 31, 2011

Izazov 300$ dom za siromašne | "300$ house" challenge

Cilj konkursa je osmisliti efikasno rešenje doma za siromašne u vrednosti do 300 $ US. Traženo rešenje mora da zadovolji razne kriterijume održivosti između ostalog da traje preko 50 godina.


Više o tome na sajtu JOVOTO

Friday, September 10, 2010

Minimalni stambeni prostor | Sklonište od 10 m²

 Javni konkurs za sklonište minimalne dimenzije do 10m². Osmišljen je prostor skloništa koji može da zadovolji sve osnovne ljudske i higijenske potrebe pojedinca ili para. U prizemlju je prostor za boravak, spremanje hrane i higijenu, dok na platformi iznad je prostor za spavanje, skladište garderobe i sistem za grejanje i korišćenje prostora.

Wednesday, May 5, 2010

Pijaca Senjak | Beograd | otkup pomenuti

Prikaz sa nivoa parka / krovne konstrukcije-platforme
Raspisivač: Društvo Arhitekata BeogradaKategorija: Javni anketni urbanističko arhitektonski konkursLokacija: Senjak, BeogradStatus: OtkupAutori: Gordana Minić, Aleksandar Bajić


Saturday, November 15, 2008

Novi novobeogradski splav

 Tema Tetris nam daje mogućnosti slaganja u datom poretku kubuse, a da time ne ugrozimo identitet ponavljanja određenih oblika iste forme. Temom stvaramo jedinstveni prepoznatljivi urbani model na datoj lokaciji, čime je ostvaren identitet prostora poznatom idejom na originalni način, u Novom Beogradu, na reci Savi. Ideja je proistekla iz veze naroda Slovenske kulture kako govora, tako i načina stanovanja, ideje igre bazičnih formi, u ovom vremenskom kontekstu, što su obeležile godine  nastanka Novog Beograda. Ideju socijalizma  možemo nadi u istočnim zemljama Evrope, tako i ideju igre preuzetu od ruskog naučnika.

Saturday, February 17, 2007

Prva nagrada za konkurs Trg Kosturnica (Trg partizana) | Kruševac, Srbija

Tip Javni Urbanističko arhitektonski konkurs
prvonagrađeni rad
Autori G.Minić i A.Bajić

Saturday, December 10, 2005

Living box

Raspisivač: Livingbox link
Kategorija: studentski konkurs
Lokacija: /